Нямам проект, искам оценка с цена за ел. инсталация