Изграждане на ефективна заземителна инсталация за мълниезащита

Професионално изграждане на заземителни инсталации за мълниезащита, като използва най-новите технологии и материали. Нашите експерти имат години опит в тази област и знаят как да създадат ефективна защита за вашия обект.

Професионален опит

Изграждай дигитализирани и управляваеми, облачно свързани сгради

12 години
ОПИТ
99.95%
ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
+100
ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЕКТА
+ 250
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
технология

Как да направим надежден монтаж на заземителна инсталация?

Изграждане на надеждна заземителна уредба и заземяване на сгради.

Изграждането на ефикасна заземителна инсталация е от съществено значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация и за безопасността на хората. Заземителните уредби ограничават разликата в напрежението до възможно най-ниска степен, за да предпазят от токов удар хората, които се намират в близост. В наши дни, когато домовете ни, офис и бизнес сградите, промишлените и производствени обекти са снабдени с техника, електроника и чувствително на напрежения оборудване, изграждането на правилно проектирана и ефективна заземителна уредба и надежното заземяване на електрически инсталации е крайно необходимо. Мълниите могат да повредят чувствителното оборудване при неправилно заземяване, затова е много важно да се осъществи правилно заземяване на електроуреди на сградата. При правилно изградена заземителна уредба не е необходимо да се изключва техниката и оборудването при гръмотевични бури и мълнии. Бизнес и производствените дейности се извършват без да спират и не търпят загуби и щети каквито би имало при неефективно изградена заземителна уредба. Свържете се с нас, за да получите професионална консултация и оферта за ефективно изграждане на заземителна уредба за дома , заземителни системи за промишлеността или заземителни уредби за строителството.

01
монтаж на заземтелна инсталация и уредба от професионален електротехник за къща и сгради
за заземителна инсталация - и ниско съпротивление се използва ревизионна клема
02

Как да постигнем ниско съпротивление?

За една заземителна мрежа ниското съпротивление е от ключово значение, за да се гарантира ефективното отвеждане на токовете към земята. Важно е да се изберат подходящи заземителни електроди, като например клеми и електроди от мед, неръждаеми материали, които имат по-ниско съпротивление от другите материали. Друг метод за постигане на ниско съпротивление е изборът на подходящо място за монтаж на заземителната инсталация, като например места с влажна почва или близо до водни източници. Въпреки това, нееднородността на почвата в различните  геоложки райони на България може да доведе до различно земно съпротивление и което да създаде проблеми в заземителната инсталация, затова в някои случаи се правят почвени изследвания, които да улеснят избора на заземителни материали. Друг вариант за постигането на нискоомни заземления е използването на подобрител за заземяване, който да компенсира тези разлики и постигне по-ниско съпротивление на почвата. По този начин се получава подобряване на заземителната инсталация. Също така е и много важно да има и определено разстояние между заземителни колове, което се смята по методиката за изчисляване на заземители . Техниките за измерване на заземителното съпротивлението на инсталация също са важни, за да се гарантира, че е постигнато ниско съпротивление и са спазени всички изисквания за заземяване.

Как да изберем правилния тип заземителен кол за заземителна инсталация?

Изборът на подходящи заземителни електроди е ключов за постигането на ниско съпротивление. Разликата между помеднен и поцинкован заземителен кол е в материала, от който са направени. Помеднените заземителни колове са изработени от мед, който има по-добра проводимост от поцинкованата стомана, използвана за изработка на поцинкованите заземителни колове. Това прави помеднените колове по-подходящи за приложения, където се изисква по-високо ниво на проводимост. С друга страна, поцинкованите колове са по-издръжливи на корозия и ръжда, което ги прави по-подходящи за приложения във влажни или въглеродни среди. За ефективно заземяване можете да използвате и неръждаем заземителен кол, като той е един от най-често използваните видове заземителни колове благодарение на своите предимства като: лесното му поддържане, високата му ефективност, добрата му стойност за парите, бързата му инсталация и способността му да устоява на корозия при тежки условия и на околната среда. За да изберете правилния тип заземителен кол, е важно да се има предвид средата на монтиране и конкретните нужди на инсталацията.

03
най-добрите заземителни колове - помеднен, поцинкован за ниско съпротивление
ЗАземителни инсталации

Гаранция и сигурност с нашите заземителни уредби

Нашата компания предлага професионално изграждане на заземителни инсталации за мълниезащита, като използва най-новите технологии и висококачествени материали ( заземителни електроди ) за заземяване.

Портфолио

Жилищни сгради и еднофамилни къщи  с изградена мълниезащита

Цялостно изграждане

ПОРТФОЛИО

Търговски и бизнес сгради  с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

портфолио

Обществени сгради  с изградена мълниезащита

ПОРТФОЛИО

Промишлени предприятия  с изградена мълниезащита

Електро услуги за всички ел. инсталации

Силно токови инсталации

Виж какво включва

Слабо токови инсталации

Виж какво включва

Електроинженеринг

Виж какво включва

Изграждане на трафопост

Виж какво включва

Изграждане на ел. табла

Виж какво включва
Често задавани въпроси

Често получаваме следните запитвания

Каква е целта на заземителната инсталация?

Заземителната инсталация се използва за защита от електричен удар и за осигуряване на безопасността на хората и оборудването в една сграда. Целта й е да осигури ниско съпротивление на заземителната мрежа и да разсее потенциалните електрични заряди, които могат да предизвикат нещастни случаи.
Изграждането и е от съществено значение за електрическите системи в сградите и индустриалните обекти. Целта й е да осигури електрическа безопасност чрез отвеждане на електрически ток от потенциално опасните части на инсталацията в земята. Това се постига чрез използването на заземителен проводник, който свързва електрическата инсталация със земята.Освен това, заземителната инсталация има и други ползи. Тя може да намали електромагнитното смущение в електрическите сигнали, което може да повлияе на качеството на комуникационните системи. Заземяването също така може да помогне за защита от пренапрежение и пренапрежения в електрическата мрежа. Важно е да се има предвид, че заземителната инсталация трябва да бъде изградена правилно и да се поддържа редовно, за да се гарантира нейната ефективност и безопасност. Това може да включва периодични проверки на състоянието на заземителните проводници и свързващите им елементи, както и извършване на необходимите ремонти и подмяни на повредени компоненти. В заключение, заземителната инсталация е от съществено значение за електрическата безопасност и качеството на електрическите системи. Тя е задължителна за всички електроинсталации и трябва да бъде изградена и поддържана правилно, за да се гарантира нейната ефективност и безопасност.

Какви са основните елементи на заземителната инсталация?

Основните елементи на заземителната инсталация включват заземителен проводник, електрод и свързващи елементи.Заземителният проводник е проводник, който свързва електрическата инсталация със земята и осигурява път на оттичане на тока в земята. Този проводник обикновено е изработен от мед, тъй като медта е добър проводник на електричество.Електродът е метален елемент, който се поставя в земята, за да осигури контакт между заземителния проводник и земята. Обикновено се използват медни или оловни електроди, които са покрити с меден слой за по-добро провеждане на тока.Свързващите елементи са елементи, които свързват заземителния проводник с електрическата инсталация. Те могат да включват заземителни клеми, заземителни свързващи ленти и заземителни кабели.Освен тези основни елементи, заземителната инсталация може да включва и други елементи, като например защитни отводни листове, които предотвратяват повреди в инсталацията при електромагнитни смущения и пренапрежения

Какво е заземителна мрежа?

Заземителната мрежа е електрическа мрежа, която се използва за свързване на заземителните електроди и заземителните колчета в една обща мрежа. Тя има за цел да осигури ниско съпротивление на заземителната система и да предпазва хората и оборудването от електричен удар.

Какво е заземителна електрода?

Заземителната електрода е метален елемент, който се забива в земята и се свързва към заземителната мрежа. Тя има за цел да разсее потенциалните електрични заряди, които могат да се натрупат в сградата, и да осигури ниско съпротивление на заземителната мрежа.

Как да се провери дали заземителната инсталация е в добро състояние?

Ако търсите начин да проверите дали заземителната инсталация на вашата сграда е в добро състояние, има няколко ключови стъпки, които може да следвате. Ето някои от тези стъпки, които могат да ви помогнат да оцените заземителната инсталация на вашата сграда:Първата стъпка при проверката на заземителната инсталация е да проверите дали има заземителен проводник, свързан с електрическата система на сградата. Това може да се направи с помощта на волтметър или мултицет, като се измерят напрежението и съпротивлението на проводника.Втората стъпка е да проверите дали заземителният проводник е свързан правилно със заземителните електроди, които са заровени в земята. Това може да се направи, като се измери съпротивлението на електродите и се уверите, че е по-малко от определената стойност във вашата област.Третата стъпка е да проверите дали заземителната инсталация е в съответствие с местните нормативни изисквания и стандарти за електробезопасност. Тези изисквания са важни за гарантиране на безопасната работа на електрическата система на сградата.Четвъртата стъпка е да проверите дали няма пречки, които могат да повлияят на ефективността на заземителната инсталация. Пример за такива пречки могат да бъдат метални каркаси, които могат да засенчат заземителните електроди и да намалят ефективността на заземителната инсталация.След като сте извършили тези стъпки, ще можете да се уверите, че заземителната инсталация на вашата сграда е в добро състояние. В случай на проблеми, е препоръчително да се свържете с електротехник за допълнителни прегледи и поправки на инсталацията.