Изграждане и присъединяване на имот към електроразпределителната мрежа

 • Изграждане на силно и слабо токови инсталации
 • Ниско напрежение - НН до 20 kV
 • Познаване на нормативни изисквания
 • Изграждане на устойчиви сгради
 • Изграждане на енергийно ефективна инсталация
Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359878622202
Клиенти и завършени проекти по
електрически инсталации

Присъединяване с въздушни кабелни линии към ел. мрежа на имот

 1. Експертен екип: Разполагаме със специализиран екип от опитни електротехници, които са в състояние да извършат професионални услуги по изграждане на въздушни кабелни линии и присъединяване на парцели към електроразпределителната мрежа. Нашите специалисти разбират от регулациите и процедурите, свързани с присъединяването и ще се погрижат за безопасността и качеството на извършените работи.
 2. Професионални електро услуги: Предлагаме пълна гама от услуги, свързани с присъединяване на клиент към електроразпределителната мрежа на парцели. Това включва изготвяне на проект, получаване на разрешителни и съгласуване с необходимите институции и организации. Ние се грижим за всички аспекти на процеса, за да гарантираме ефективно и безпроблемно присъединяване на вашия парцел.
 3. Качество и безопасност: Придаваме голямо значение на качеството на изпълнение на нашите услуги и спазваме всички необходими стандарти и нормативи. Работим с висококачествени материали и съвременна техника, което ни позволява да осигурим надеждна и

Изграждане на ел. инсталация за умен дом и сграда [ Смарт ]

 1. Управление на осветлението: Смарт инсталацията позволява автоматично управление на осветлението във всяка стая или зона. Можете да настроите програмирано включване и изключване на светлините, димиране, сцени или дори контрол чрез гласови команди или мобилни приложения.
 2. Контрол на климатичните системи: Можете да интегрирате отоплителни, охлаждащи и вентилационни системи във вашата смарт инсталация. Това ви позволява да регулирате температурата, влажността и въздушното качество в сградата от всяко удобно място, използвайки устройство с достъп до мрежата - HVAC
 3. Управление на енергията: Смарт инсталацията ви дава възможност да контролирате и оптимизирате енергопотреблението в сградата. Можете да следите и управлявате консумацията на електричество, включително изключване на електроуреди в режим на готовност, управление на слънчевите панели или други възобновяеми източници на енергия.
 4. Сигурност и видеонаблюдение: Смарт инсталацията може да включва системи за сигурност и видеонаблюдение. Това може да включва видеокамери, датчици за движение, системи за контрол на достъпа и алармени системи. Можете да получавате известия на мобилните си устройства и да контролирате сигурността на сградата отвсякъде.
 5. Oзвучителна система и мултимедия: Смарт инсталацията може да включва интегрирана звукова система, която позволява възпроизвеждане на музика в различни части на сградата. Също така можете да свържете мултимедийни устройства към системата, като телевизори, аудио системи и други, за да получите централизирано управление.
 6. Управление на щори и завеси: Смарт инсталацията може да включва и управление на щори и завеси. Можете да настроите автоматично отваряне и затваряне на щорите, програмирани сцени или ръчно управление от устройство или мобилно приложение. Това са само част от възможните вариянти за автоматизация.

Изграждане и смяна на ел. инсталация: апартамент, стара къща по схема

 • Проучване, проектиране на схема, смяна на стара ел.инсталация
 • Изграждане на енергийно ефективна ел. инсталация
 • Измерване на безопасността
 • Гаранция за безопасност и качество
 • Техническа поддръжка за нашите клиенти

Проектиране и Изграждане на Системи за Сградна Автоматизация

Създаване на ефективна елекрическа инсталация за управление на:

 • Автоматизация на осветлението в сградата, DALI система
 • Системи за Отопление, Вентилация и Климатизация (HVAC)
 • Автоматизация на Енергийното Управление
 • Интегриране на безжични системи за управление на сгради
 • Системи за контрол на достъпа

Изграждане на

Искаш да плануваш бюджета си за ел. инсталация?

Успешно получихме вашите данни.
До 2 часа ще свържем с вас в работно време.
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359896022221
Често задавани въпроси

Какво ни питат клиентите често за

CMS BIND

Какво включва проверката по измерване на заземяваняване на заземителна инсталация?

Проверката и измерването на заземяването са важни процедури, които трябва да се извършват редовно, за да се гарантира безопасната работа на електрическите системи и оборудване. Като тя включва: Измерване на заземителното съпротивление, Проверка на качеството на заземителната система, Проверка на изолацията, Проверка на протока на заземителната система.

Методи за измерване на земното съпротивление и как да се интерпретират получените стойности

Измерването на земното съпротивление е важна процедура при инсталиране на електрически мрежи и системи. Съществуват различни методи за измерване, като всеки от тях има своите предимства и ограничения. Например, методът на късо съединение изисква специални устройства и може да бъде опасен, а методът на измерване на напрежението може да бъде по-лесен, но също така може да бъде по-малко точен. При измерването на земното съпротивление, важно е да се има предвид фактори като съпротивлението на почвата и размерите на електрическата мрежа. Също така, е необходимо да се интерпретират получените стойности, за да се гарантира, че мрежата е правилно инсталирана и защитена от евентуални опасности. При избора на метод за измерване на земното съпротивление, е важно да се има предвид стандартът БДС HD, който дефинира правилните методи и стойности за измерване. Това гарантира, че измерванията са надеждни и точни. Коректната интерпретация на получените стойности може да помогне за откриване на проблеми с инсталацията на мрежата и да предотврати евентуални аварии.

Как да се измери съпротивлението на заземяването и как да се избере подходящо устройство за измерване

Заземяването на електрическата мрежа е от съществено значение за сигурността на електрическите инсталации. За да се гарантира правилната работа на заземителната система, необходимо е да се измери съпротивлението на заземяването. За тази цел могат да се използват различни методи, като късо съединение или измерване на напрежението. За да се избере подходящо устройство за измерване на съпротивлението на заземяването, трябва да се вземат предвид няколко фактора, като големината на заземителната система и точността, която се желае да се постигне. Най-често се използват тангенциални методи за измерване, които са много ефективни при измерване на съпротивлението на заземяването на големи системи. Важно е да се отбележи, че получените стойности на съпротивлението на заземяването трябва да бъдат правилно интерпретирани, за да се гарантира правилната работа на заземителната система. За тази цел е необходимо да се има достъп до съответните стандарти и ръководства за измерване на заземителната система.

Защо е важно да се измери съпротивлението на заземяването и как да се интерпретират максималните стойности

Заземяването е един от най-важните аспекти при електроинсталациите, тъй като правилното му функциониране гарантира безопасността на електрическата мрежа. За да се уверите, че заземяването е в добро състояние и работи правилно, трябва да измерите съпротивлението на заземяването. Максималните стойности на съпротивлението на заземяването са важен показател, който показва дали заземяването е в добро състояние или не. Ако стойността е твърде висока, това може да покаже, че има проблеми със заземяването, които могат да предизвикат аварии и нарушения в работата на електрическата мрежа. За да се измерят максималните стойности на съпротивлението на заземяването, е необходимо да се използва специално устройство за измерване и да се следват правилните процедури за измерване, за да се гарантира точността на резултатите. Редовното измерване на съпротивлението на заземяването е от съществено значение за поддържане на безопасността на електрическата мрежа и трябва да се извършва от квалифициран електротехник.

Измерване на съпротивлението на заземяването - как да се избере правилното оборудване и метод

Измерването на съпротивлението на заземяването е важна задача за осигуряване на безопасността на електрическите инсталации. За да се измери съпротивлението на заземяването, е необходимо да се избере правилното оборудване и метод, който да осигури точни резултати. Някои от методите включват използването на късо съединение, измерване на напрежението и други. Изборът на правилния метод зависи от конкретната инсталация и условията за измерване. Също така, изборът на подходящо оборудване като мултиметър или специализирано устройство за измерване на съпротивлението на заземяването е от съществено значение. Затова е важно да се консултирате с експерт или да се запознаете с инструкциите за използване на оборудването, преди да започнете да измервате съпротивлението на заземяването.

Как се избира правилната методология за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата ?

Измерването на земното съпротивление и стойностите на съпротивлението на почвата е от решаващо значение за поддържането на безопасността в електрическите мрежи. Земното съпротивление е мярка за ефективността на заземяването и може да покаже дали има недостатъчно или дефектно заземяване в електрическата система. Има различни методи за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата, като тези методи могат да бъдат категоризирани като методи за късо съединение или методи за измерване на напрежението. Изборът на подходящ метод зависи от спецификите на дадената електрическа система и условията на работа. За да се осигури точно измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата, трябва да се избере правилната методология, която може да включва избора на подходящо оборудване и анализ на резултатите. БДС HD предоставя ясни насоки за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата, които трябва да бъдат спазени за точни и надеждни резултати. Правилното измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата е от основно значение за гарантиране на безопасността в електрическите мрежи, както и за оптимизиране на ефективността на заземяването. Съответното избиране на методология и оборудване за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата е от ключово значение за точни и надеждни резултати.