Изграждане на Пожаро известителнa системa

 • Проектиране на схема за пожароизвестяване
 • Изграждане с окабеляване
 • Монтаж на пожароизвестителна централа
 • Датчици, релета и. т.н.
Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359878622202
Проектиране и монтаж на пожароизвестителна система, Централа - Безжична VIT, Интерактивна IFS, Конвенционална, датчици
Слабо токови

Изграждане на пожароизвестяване за търговски обекти

 • Хотели и мотели
 • Големи офиси и административни сгради
 • Търговски центрове и молове
 • Ресторанти и нощни клубове
 • Бензиностанции
 • Магазини и малки търговски обекти
Слабо токови

Изграждане на пожароизвестяване за производствени предприятия

 • Дистрибуционен център
 • Складове
 • Инфраструктура за обработка на стоки
 • Офисни помещения
 • Административни сгради и общи помещения
Слабо токови

Изграждане на пожароизвестяване за складове и логистични центрове

 • Големи офис сгради
 • Банки и финансови институции
 • Конферентни зали и бизнес центрове
 • Професионални и консултантски офиси
 • Административни сгради
 • Центрове за данни
Проектиране и монтаж на пожароизвестителна система, Централа - Безжична VIT, Интерактивна IFS, Конвенционална, датчици
Слабо токови

Пожароизвестителна инсталация за обществени сгради

 • Индивидуален проект на схема
 • Цялостно изграждане за образователното заведение
 • Училища, Университети и детски градини
 • Превантивна сигнализация за учащите при дим, газ, пожар
 • Спортни обекти (стадиони, спортни зали, басейни и други)
 • Културни и развлекателни центрове (театри, кина, концертни зали и други)
Слабо токови

Пожароизвестителна система за здравни заведения

 • Цялостно изграждане на пожароизвестяване
 • за Болници
 • Клинични центрове
 • Рехабилитационни центрове

Искаш да плануваш бюджета си за ел. инсталация?

Успешно получихме вашите данни.
До 2 часа ще свържем с вас в работно време.
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359896022221
Клиенти и завършени проекти по
електрически инсталации
Често задавани въпроси

Какво ни питат клиентите често за

Пожароизвестителна система

Какви са компонентите на една пожароизвестителна система?

Пожароизвестителната система се състои от различни компоненти, които работят заедно, за да детектират и сигнализират за възникването на пожар. Ето някои от основните компоненти на пожароизвестителната система:

 1. Детектори: Това са датчици и устройства, които откриват наличието на параметрите, свързани с пожара, като дим, топлина, светлина и други. Има различни типове детектори, включително димови детектори, топлинни детектори, пламък детектори и множество други специализирани детектори.
 2. Пожароизвестителна централа: Централното устройство на пожароизвестителната система, което контролира и управлява всички датчици и сигнални устройства. Пожароизвестителната централа получава информация от детекторите и активира сигналните устройства.
 3. Сигнални устройства: Това са устройства, които предупреждават за наличието на пожарна заплаха. Това може да включва сирени, светлинни сигнализатори, външни гласови оповестители и други.
 4. Изпълнителни устройства: Тези устройства се използват за автоматични действия в случай на пожар. Те могат да включват релета, които отключват врати, спирали за прекъсване на електрозахранването на определени устройства, управляващи системи за вентилация и други.
 5. Комуникационни устройства: Това са устройства, които свързват пожароизвестителната система с външни системи или със специализирани контролни панели. Те могат да включват модули за комуникация, GSM/интернет модули, интерфейси за интеграция с други системи и др.
 6. Захранващи устройства: Захранването на пожароизвестителната система е от съществено значение за нейното непрекъснато функциониране. Това включва използването на захранващи блокове, резервни батерии и други източници на енергия.

Каква е средната пазарна цена за изграждане на пожароизвестителна система?

Средната пазарна цена за изграждане на пожароизвестителна система може да варира в зависимост от няколко фактора, които включват:

 1. Размер и тип на обекта: Цената за изграждане на пожароизвестителна система може да бъде повлияна от размера и сложността на обекта. Големи и сложни обекти, като търговски центрове, хотели или индустриални сгради, обикновено изискват по-голяма инсталация и по-напреднали технически решения, което може да повиши цената.
 2. Брой и вид компоненти: Цената на пожароизвестителната система ще зависи от броя и вида на компонентите, които се използват, като детектори, пожароизвестителна централа, сигнални устройства и други. Качеството и марката на използваните компоненти също могат да влияят на цената.
 3. Инсталационни услуги: Цената за инсталацията на пожароизвестителната система обикновено включва проектиране, инсталация и настройка на компонентите, изпитване и документация. Сложността на инсталацията и специфичните изисквания на обекта могат да повлияят на цената на тези услуги.
 4. Спазване на нормативни изисквания: Съответствието на пожароизвестителната система с местните нормативни изисквания и стандарти за пожарна сигурност може да повиши цената на нейното изграждане. Това включва и изискванията за сертификация и одобрение на системата.

Със сигурност е важно да отбележим, че цената за изграждане на пожароизвестителна система трябва да се оцени индивидуално въз основа на конкретните изисквания на обекта. Препоръчително е да се свържете с няколко специализирани фирми или инсталатори на пожароизвестителни системи, за да получите конкретни оферти и съвети, които са адаптирани към вашата конкретна ситуация.

Задължителна ли е пожароизвестителна система?

Пожароизвестителната система е задължителна по закон в България за следните категории и подкатегории обекти, според Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за изпълнение на инвестиционните проекти, свързани с построяване, преустройство и реконструкция на обекти:

Пожароизвестителна система е задължителна за обекти от

Първа категория, които включват:

 1. Хотели и мотели
 2. Големи офиси и административни сгради
 3. Търговски центрове и молове
 4. Болници и здравни центрове

Втора категория, които включват:

 1. Големи фабрики и промишлени сгради
 2. Складове и логистични центрове
 3. Спортни обекти (стадиони, спортни зали, басейни и други)
 4. Културни и развлекателни центрове (театри, кина, концертни зали и други)

Трета категория, които включват:

 1. Малки фабрики и производствени сгради
 2. Хранилни и напитателни предприятия
 3. Бензиностанции
 4. Магазини и малки търговски обекти

Въпреки това, винаги е препоръчително да се консултирате с местните органи и специалисти в областта на противопожарната сигурност, за да получите точна информация и изисквания за конкретния обект, който планирате да изградите или преустройвате.

Как работи пожароизвестяването ?

Пожароизвестителната система работи по принципа на откриване на пожарни сигнали и предаване на аларма, за да предупреди обитателите на сградата и да активира необходимите противопожарни мерки. Ето как функционира пожароизвестяването:

 1. Детекция на пожарни сигнали: Пожароизвестителната система е оборудвана с пожарни датчици и детектори, които постоянно мониторират околната среда за наличие на пожарни сигнали. Тези датчици и детектори могат да откриват задимяване, повишена температура, флама или други характеристики, свързани с пожара.
 2. Активиране на пожарна аларма: Когато пожарният датчик или детектор открие пожарни сигнали, системата автоматично активира пожарна аларма. Това може да бъде звуков сигнал, светлинни индикации или комбинация от двете, които предупреждават обитателите на сградата за наличието на пожар.
 3. Информиране на пожарната служба: В зависимост от конфигурацията на системата, пожароизвестителната система може да бъде свързана с пожарната служба или център за наблюдение. При активиране на алармата, информацията за пожара се изпраща към отговорните служители, които предприемат необходимите действия за бързо реагиране.
 4. Евакуация и противопожарни мерки: Пожароизвестяването има за цел да предупреди обитателите на сградата за пожара и да им даде достатъчно време за безопасна евакуация. В същото време, системата може да активира други противопожарни мерки като автоматично изключване на електрозахранването, активиране на противопожарни системи за гасене на пожара или подаване на сигнал за помощ.

Това са основните стъпки в работата на пожароизвестителната система. Тя играе важна роля в ранното откриване и предотвратяване на разпространението на пожари, осигурявайки безопасност и защита на хората и имуществото.

Измерване на съпротивлението на заземяването - как да се избере правилното оборудване и метод

Пожароизвестителната система може да открие пожар в ранна фаза и да предупреди за него в рамките на няколко секунди след детекцията на дим или топлина, като някои от най търсените датчици/ сензори е газ детектор за пропан бутан и в повечето онлайн магазини те са евтини или на много добра цена, която няма да се отрази на бюджета ви.

Как се активира пожарната аларма?

Пожарната аларма се активира, когато пожароизвестителната система регистрира опасност и генерира звуков или визуален сигнал за предупреждение.

Колко бързо пожароизвестяването открива пожар?

Пожароизвестителната система може да открие пожар в ранна фаза и да предупреди за него в рамките на няколко секунди след детекцията на дим или топлина, като някои от най търсените датчици/ сензори е газ детектор за пропан бутан и в повечето онлайн магазини те са евтини или на много добра цена, която няма да се отрази на бюджета ви.

Как се активира пожарната аларма?

Пожарната аларма се активира, когато пожароизвестителната система регистрира опасност и генерира звуков или визуален сигнал за предупреждение.

Кои фактори влияят варху цената за изграждане на пожароизвестяване?

Пожарната аларма се активира, когато пожароизвестителната система регистрира опасност и генерира звуков или визуален сигнал за предупреждение.