Системи за озвучаване на обществени сгради

Изграждане на озвучителна-оповестителна система с вградени тонколони за таван - високоговорители, телевизори и проектори, LCD дигитални рекламни тотеми до самият предавател или източник на сигнала.

 • Обществени сгради
 • Търговски центрове
 • Спортни зали и сходни
Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359878622202
Вградена аудио техника с тонколони за таван: Професионална озвучителна система- Сгради и Зали, Заведения, Ресторанти
Слабо токови

Проектиране на оповестителна - озвучителна система

 • Изработка на схема на система за гласово оповестяване
 • План за разположение на високоговорителите
 • Определяне на бюджет за реализация
Слабо токови

Изграждане на ефективна ел. инсталация и озвучаване

 • Отделен кръг на ел инсталация за аварийно захранване
 • Независимо от основното захранване
 • В зависимост от целите се монтират малки и големи акумулаторни батерий
Слабо токови

Аварийно захранване на сградата и автоматизация

 • Митов Инженеринг ще те консултира и ще ти достави всички необходими материали за да отговориш безпроблемно на изискванията на закона
Вградена аудио техника с тонколони за таван: Професионална озвучителна система- Сгради и Зали, Заведения, Ресторанти
Слабо токови

Монтаж по зони на озвучително оборудване

Обособяване на самостоятелни зони за озвучаване при голями търговски центрове по функционален признак:

 • Конферентни зали
 • Служебни помещения
 • Паркинги
 • Пътища за евакуация от сградата
 • Възможност до 60 изхода за зониране (по 6 зони на усилвател - зависи от вида на усилвателя
 • Индивидуална настройка на силата на звука за всяка зона и др.
Слабо токови

Лесна поддръжка и гаранция за безопасност

Митов Инженеринг сме горди с работата си и гарантираме лесното поддръжане на СГО и замяната на компонентите и.

Искаш да плануваш бюджета си за ел. инсталация?

Успешно получихме вашите данни.
До 2 часа ще свържем с вас в работно време.
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359896022221
Клиенти и завършени проекти по
електрически инсталации
Често задавани въпроси

Какво ни питат клиентите често за

Оповестителни системи

В кои случаи са задължителни системите за гласово оповестяване (СГО) в сграда?

Съгласно действащата у нас нормативна рамка, монтирането на системи за гласово оповестяване е задължително в сгради с повече от 100 обитатели. Изискванията към проектирането и монтажа на системите са посочени в Наредба №I3 – 1979 от 29.10.2009 г. "Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар", стандарта БДС EN 50849:2017 - Звукови системи за аварийни ситуации и БДС EN54 - Пожароизвестителни системи (част 4 Токозахранване на системи за гласово оповестяване; част 16 Апаратура за управление и индикация на системи за гласово оповестяване; част 24 Високоговорители за системи за гласово оповестяване).

Стандартът БДС EN 50849:2017 определя изискванията към основните функции на системите за гласово оповестяване. В него се посочва, че звуковите системи за извънредни ситуации трябва да позволяват излъчването на разбираема информация за мерките, които трябва да се предприемат за опазване на човешки живот в една или повече предварително определени зони. При възникване на извънредна ситуация, системата трябва незабавно да изключва всички функции, които не са свързани с нейните извънредни такива. Също така, системата трябва да функционира непрекъснато, освен в случаите на повреда, причинена от извъредна ситуация и да има предвиден резервен източник на електрозахранване. Повредата на един усилвател или линия с високоговорители не трябва да води до пълна загуба на покритие в обслужваната зона.

Освен това, е нужно да се предвиди възможност за ръчно управление с приоритет над автоматично програмираните функции. Ръчното управление трябва да осигурява: пускане и спиране на предварително записани алармени съобщения; избиране на подходящо предварително записано съобщение; включване и изключване на избрани зони с високоговорители; излъчване чрез микрофон на съобщения в реално време. Микрофонът за излъчване на извънредни съобщения трябва да бъде с най-висок приоритет в системата.

Ако планирате изграждането на система за гласово оповестяване в сгради с повече от 100 обитатели, е важно да спазвате наредбата и стандартите, които са посочени. Това ще ви помогне да осигурите необходимото покритие и функционалност на системата, за да предоставите ефективно оповестяване и предупреждение при извънредни ситуации. Професионалният монтаж и настройка на системата ще гарантира нейната правилна работа и съответствие със стандартите за безопасност.

Какви са изискванията към изходните линии и кабели в сградата ?

За да осигурите непрекъсната работа на системата при отказ на линия, е препоръчително да имате две линии в помещенията - линия А и линия В. Сечението на кабелите трябва да бъде определено в зависимост от броя на високоговорителите и общата мощност в помещението. Например, за магазин с площ 500 m2 и височина на окачения таван 5 m, може да се използва следната схема на изчисление:

 • Всеки високоговорител може да покрива 64 m2 с препоръчителна мощност от 6 W. Затова общият брой на високоговорителите е 500:64 = 7.81, който закръгляме на 8 броя.
 • Линия А ще има 4 броя високоговорители x 6 W = 24 W обща мощност.
 • Линия В също ще има 4 броя високоговорители x 6 W = 24 W обща мощност.

За връзката между линиите и централната апаратура се използва кабел JY(St)Y 1х2х0.8, който допуска дължина l=600 m при мощност 24 W.

Съгласно БДС EN 50849:2017, за контрол на високоговорителните линии се използва контролна платка, инсталирана в края на линията и пилот-тон, който се транслира по линията от централната апаратура. Зависимо от използваната апаратура, контролната платка може да се инсталира в близост до централната апаратура или на разстояние. Това е необходимо за контролиране и управление на високоговорителните системи в съответствие със стандартите за безопасност.

Как се прави правилно зониране на обекта за оповестителна система на сграда?

При проектирането на система за гласово оповестяване (СГО) е от съществено значение да се обособят достатъчен брой отделни зони за индивидуални съобщения, в зависимост от вида на обекта. Зонирането се извършва основно по функционален признак, като включва отделни етажи, зали, групи от служебни помещения, паркинги и други. Например, в хотели е препоръчително всеки етаж да бъде обособен като самостоятелна зона, а в големите търговски центрове всеки пасаж да бъде отделна зона и т.н. Допълнително, пътищата за евакуация от сградата също трябва да бъдат снабдени с високоговорители като част от системата за оповестяване. Специалистите считат, че колкото повече зони има в обекта, толкова по-високо ниво на сигурност предоставя системата.

След определянето на зоните се извършва електроакустична калкулация, с цел постигане на оптимално равномерно озвучаване в избраните помещения. Тази калкулация включва оценка на нивото на шум в помещенията, определяне на необходимото звуково налягане и преценка на броя на високоговорителите и удачните места за монтирането им. Обикновено, за пасажи, магазини, търговски зали, офиси, складове, производствени помещения и учебни стаи, се препоръчва монтаж на високоговорителите на тавана на помещенията. За коридори, офиси, паркинги и технически помещения специалистите предлагат по-удачен вариант - монтаж на стена.

В целия обхват на покритие на системата нивото на звуковото налягане следва да бъде съобразено с определени стандарти:

 • Абсолютният минимум е 65 dBA;
 • Абсолютният минимум в зоната със спящи хора е 75 dBA;
 • Звуковото налягане трябва да бъде над нивото на околния шум при паника и да варира от +6 до 20 dBA;
 • Максималното звуково налягане е ограничено до 120 dBA.

Спазването на тези стандарти е от съществено значение за осигуряване на надеждно и ефективно гласово оповестяване при извънредни ситуации в обекта. Оптималната електроакустична калкулация и подходящото зониране гарантират, че системата ще работи ефективно и ще предостави необходимите съобщения за безопасност на обитателите и персонала в случай на кризисни ситуации.

Какви са изискванията по закон към апаратурата на системата за гласово оповестяване?

Изискванията към апаратурата, предназначена за пожароизвестителни системи и за системи за гласово оповестяване, са дефинирани в БДС EN54 (част 4, 16 и 24). Сред тях е изискването за основен и резервен токозахранващ източник на системата, който трябва да замести за определено време основния при възникване на повреда. Това изискване автоматично задължава системите да използват акумулаторна батерия за резервен източник, вместо UPS.Апаратурата, използвана за системи за гласово оповестяване, задължително трябва да притежава сертификат за съответствие с EN54, издаден от оторизирана лаборатория.Като важно условие специалистите посочват СГО да се инсталира по отделни, независими линии от останалите системи в сградата.Сред изискванията към системите за гласово оповестяване е притежаването на възможности за автоматично излъчване на предварително записани гласови съобщения, интегриране с други системи за сигурност, самодиагностика и сигнализация за повреди, резервно захранване, резервни усилватели за мощност, пълен самоконтрол на системата и др.

Измерване на съпротивлението на заземяването - как да се избере правилното оборудване и метод

Резервното захранване за система за гласово оповестяване (СГО) е от съществено значение и трябва да бъде автоматизирано по няколко причини. Съгласно чл. 5.2 от БДС EN 50849:2017, системата за гласово оповестяване трябва да притежава възможност за автоматично сигнализиране на състоянието си, което включва следните аспекти:

 1. Работоспособност на системата: Автоматизираното резервно захранване осигурява непрекъсната работа на СГО при възникване на отказ на основното електрозахранване. Това е от решаващо значение при извънредни ситуации, когато надеждната комуникация и оповестяване са от първостепенна важност за безопасността на обитателите и персонала в сградата.
 2. Състояние на електрозахранването: Автоматизираното резервно захранване следи и сигнализира за наличието на електрозахранване. Това е важно, за да се осигури, че системата е подходящо захранена и може да функционира при нужда.
 3. Неизправности в системата: Автоматизираното резервно захранване следи за всякакви неизправности в СГО, като например късо съединение, прекъсване на линии, неизправности в усилвателите и други критични модули. Така системата може да бъде поддържана в добро състояние и да се предотвратят евентуални проблеми.
 4. Работоспособност на резервния източник: Автоматизираното резервно захранване осигурява проверка и сигнализация за състоянието на резервния източник. Това гарантира, че резервният източник е готов да поеме захранването, ако основният източник се откаже.

За да отговори на всички тези изисквания, СГО трябва да притежава автоматизирано резервно захранване, което позволява да работи не по-малко от 30 минути при отказ на основното електрозахранване. Това осигурява надеждна и непрекъсната работа на системата, когато тя е от съществено значение за оповестяването и обезопасяването на хората в сградата при извънредни ситуации.

Защо е необходимо резервно захранване за СГО да бъде автоматизирано ?

Резервното захранване за система за гласово оповестяване (СГО) е от съществено значение и трябва да бъде автоматизирано по няколко причини. Съгласно чл. 5.2 от БДС EN 50849:2017, системата за гласово оповестяване трябва да притежава възможност за автоматично сигнализиране на състоянието си, което включва следните аспекти:

 1. Работоспособност на системата: Автоматизираното резервно захранване осигурява непрекъсната работа на СГО при възникване на отказ на основното електрозахранване. Това е от решаващо значение при извънредни ситуации, когато надеждната комуникация и оповестяване са от първостепенна важност за безопасността на обитателите и персонала в сградата.
 2. Състояние на електрозахранването: Автоматизираното резервно захранване следи и сигнализира за наличието на електрозахранване. Това е важно, за да се осигури, че системата е подходящо захранена и може да функционира при нужда.
 3. Неизправности в системата: Автоматизираното резервно захранване следи за всякакви неизправности в СГО, като например късо съединение, прекъсване на линии, неизправности в усилвателите и други критични модули. Така системата може да бъде поддържана в добро състояние и да се предотвратят евентуални проблеми.
 4. Работоспособност на резервния източник: Автоматизираното резервно захранване осигурява проверка и сигнализация за състоянието на резервния източник. Това гарантира, че резервният източник е готов да поеме захранването, ако основният източник се откаже.

За да отговори на всички тези изисквания, СГО трябва да притежава автоматизирано резервно захранване, което позволява да работи не по-малко от 30 минути при отказ на основното електрозахранване. Това осигурява надеждна и непрекъсната работа на системата, когато тя е от съществено значение за оповестяването и обезопасяването на хората в сградата при извънредни ситуации.

Какви са изискванията по закон за проектиране на публично оповестителните системи спрямо стандарта БДС EN 50849:2017 и БДС EN54 ?

Изискванията и насоките за проектирането на системи за гласово оповестяване (СГО), съобразно сстандарта БДС EN 50849:2017 и БДС EN54, са от решаващо значение за сигурността и ефективността на тези системи. СГО, също известни като публично-оповестителни системи (ПОС), са задължителна част от всеки комплекс от системи за сигурност в търговски, административни и обществени сгради. Те се използват в комбинация със системи за пожароизвестяване, като сирени, светлинни индикатори, ръчни и автоматични пожароизвестители и други, за да предоставят информация и насоки на присъстващите във всички зони на обекта при възникване на аварийна ситуация и да осигурят безопасна евакуация от сградата.

Основните компоненти на системата за гласово оповестяване включват централен модул и високоговорители. Централният модул разполага с вградени усилватели, специализиран контролер и зонален маршрутизатор. Този модул е обикновено монтиран в кутии (ракове), които отговарят на различните инсталационни изисквания. Съвременните модели са оборудвани със светодиоди върху предния панел, които информират оператора за текущия режим на работа и състоянието на системата. Специализираният контролер е още един важен елемент, който предлага богата функционалност, включително пълен системен контрол, мониторинг и контрол на линейния импеданс на тонколоните, авариен микрофон на лицевия панел и мениджър на съобщенията. Маршрутизаторът е устройство, което добавя необходимия брой зони и входно-изходни контакти към гласовата алармена система.

Високоговорителите, предлагани на пазара, са разработени с оглед на лесния им монтаж в тавани, стени и мебели. Те предоставят висококачествено възпроизвеждане на глас и музика, както и лесна настройка на изходната мощност. Този аспект е от решаващо значение за осигуряването на качествено и разбираемо оповестяване при извънредни ситуации.

Общо казано, проектирането на системите за гласово оповестяване трябва да спазва стандарта БДС EN 50849:2017 и БДС EN54, за да гарантира оптимална функционалност, надеждност и сигурност при оповестяване и евакуация във всички типове сгради.