A1 Офис София: Смяна на ел. инсталация

  • Проектиране и изграждане на ефективна ел. инсталация
  • Вътрешна инсталация
  • Осветителна инсталация
  • Смарт контрол
Виж на
A1
-15%
Енергиен разход
+10%
автоматизация
-15%
време за изпълнение
А1 Офис София - изграждане на ел. инсталация - енергийно ефективна, лед ергономично осветление, видеонабюдение, безопасностА1 Офис София - изграждане на ел. инсталация - енергийно ефективна, лед ергономично осветление, видеонабюдение, wps Захранван
No items found.
Офис

Изграждане на силно и слабо токова инсталация за офис на А1

  • Изграждане на главно разпределително табло
  • Изграждане на умни електро инсталации с фокус
  • Оптимизация на разходите за ток
No items found.
No items found.
Ел. инсталации

Искаш ефективно управление на енергията в дома и бизнеса?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.