Vivacom Офис Петрич: Проект за изграждане на ел. инсталация

  • Проектиране и изграждане на ефективна ел. инсталация
  • Вътрешна инсталация
  • Осветителна инсталация
  • Смарт контрол
Виж на
Виваком
-10%
Енергиен разход
+5%
автоматизация
-10%
време за изпълнение
Монтаж на силно токова инсталация, структурно окабелияване, адаптивно осветление knx система за ВИВАКОМ ПЕтрич, офисПроекти Митов Инженеринг - Телекомуникационен оператор - Виваком Офис Петрич
No items found.
Офис

  • Изграждане на главно разпределително табло
  • Изграждане на умни електро инсталации с фокус
  • Оптимизация на разходите за ток
No items found.
No items found.
Ел. инсталации

Искаш ефективно управление на енергията в дома и бизнеса?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.