Меско: Месопреработвателно предприятие

  • Проектиране и изграждане на ефективна ел. инсталация
  • Вътрешна инсталация
  • Осветителна инсталация
  • Смарт контрол
Виж на
Меско
-19%
Енергиен разход
+18%
автоматизация
-19%
време за изпълнение
Фирма Митов Инженеринг изгради ел-инсталация на производствено предприятие за месо, месни колбаси спрямо всички правни изисквИзграждане на ел-инсталация на производствено предприятие с подмяна, смяна на стара ел инсталация - къща, сграда
No items found.
Лека промишленост

Изграждане на основна силно токова инсталация

  • Изграждане на главно разпределително табло
  • Изграждане на умни електро инсталации с фокус
  • Оптимизация на разходите за ток
No items found.
Лека промишленост

Изграждане на слабо токова инсталация

No items found.
Ел. инсталации

Изграждане на главно разпределително табло и слабо и окабеляване

Искаш ефективно управление на енергията в дома и бизнеса?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.