8/5/2023 0:01

Мълниите и какво трябва да знаем за тях?

Всъщност да сте забелязвали, че гръмотевици през зимата няма? Това има обяснение – светкавицата се образува само в горещи и влажни бури. виж още

Какво е мълния ?

Мълнията е един от най-опасните природни явления, които може да преживее човек. Тя е електрически разряд между небесните облаци и земната повърхност и може да достигне скорост на светлината и да превърне предметите в пепел.

Как да се предпазим от мълнии и да гарантираме безопасността си?

Ето няколко полезни съвети за безопасност:

  1. Останете в закрито пространство - избягвайте да сте на открито пространство по време на гръмотевици. Никога не се качвайте на дървета, стълбове или други високи места.
  2. Избягвайте метални предмети - металът е добър проводник на електричество, затова трябва да избягвате да докосвате метални предмети като телефони, компютри, метални врати и други по време на гръмотевици.
  3. Намалете употребата на електрически уреди - по време на гръмотевици изключете всички електрически уреди, за да намалите риска от електрически удар.
  4. Избягвайте водата - водата е добър проводник на електричество, затова избягвайте да сте във вода по време на гръмотевици.
  5. Инсталирайте мълниезащитна система - мълниезащитните системи помагат да се предотвратят щети от мълнии, като пренасочват електрическия заряд от земята.

Надяваме се, че тези съвети ще ви помогнат да се предпазите от мълнии и да гарантирате безопасността си по време на гръмотевици. Не забравяйте да следвате тези съвети и да сте внимателни.

Кога прескача мълния между два облака ?


Мълнията прескача между два облака, когато има разлика в електрическия потенциал между тях. Това се случва, когато една облачна система е заредена положително, а другата е заредена отрицателно. Когато разликата в зареждането достигне критична стойност, се генерира искра, която прескача между двата облака в опит да изравни зареждането. Тази искра е мълнията, която може да се види като ярка светкавица на небето.

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение

Електро услуги спрямо вида ел. инсталация

Силно токови инсталации

Виж какво включва

Слабо токови инсталации

Виж какво включва

Електроинженеринг

Виж какво включва

Изграждане на трафопост

Виж какво включва

Изграждане на ел. табла

Виж какво включва